Upplands Väsby Båtsällskap
En pärla i mälaren

Kö till bryggplats

UVB Kö-direktiv

Antagen på UVB styrelsemöte den 31 mars 2016

Den som har en registrerad båt och betalt inträdes- och årsmedlemskaps- avgifterna blir erbjuden bryggplats av Hamnkapten, om erforderlig bryggplats finns som passar för båten.
I de fall att medlemmen vid tidpunkten för förfrågan väljer att tacka nej till erbjuden bryggplats, kommer medlemmen ta tas bort från kön.

Turordningen i bryggkön bestäms av inträdesdatum i Sällskapet.
Hamnkaptenen prioriterar maximalt utnyttjande av varje bryggplats.
Hamnkaptenen kan ge information om lediga platser finns för den båt som önskar plats i UVB. Men någon reservation eller bevakning kommer ej att ske.

Tidigare kö till insidesplats och bomkö har utgått i och med de nya bryggorna som sjösattes 2015.

Styrelsen UVB


Ankät Senarelägga Upptagning

Vill senarelägga upptagning med en vecka?

  Ja   Nej   Spelar ingen roll