Upplands Väsby Båtsällskap
En pärla i mälaren

Välkommen till UVB:s nya hemsida. 

Den är nu bättre anpassad för mobiler och plattor. Ansökan om medlemskap och ändrade båt-  och adressuppgifter går nu att göra direkt på sidan.
Här gärna av er med synpunkter om innehåll och förbättringar.


Klubben Informerar:

Om fåglar och nedskräpning
(Utkast)
Fågelskrämmor har placerats ut men haft noll inverkan på änderna som inte bryr sig.
När änderna lämnade en tid så kom sothönsen in i mängd. Ett antal kråkor verkar att vara
de som lämnar spill från företrädesvis masttoppar. 500-bryggan har ofta fågelspill i mängd!
Fortsättning följer. 

Miljöarbete: Spolplattor m.m.
(Utkast)
I framtiden måste vara bara biocidfria båtbottnar i Sällskapet användas
oberoende av båttyp eller om de är sjö- och/eller landbaserade hos oss och att detta
påbörjas fr.o.m. vårrustningen 2018. Rengöring av båtbottnar vid upptagningen 2017
avser vi skall ske som tidigare.
Vi måste troligen inventera vilken färg som båtägaren använder (då Sällskapet ansvarar
mot myndigheten) dvs biocidfri och godkänd färg alternativt en godkänd förseglingsfärg.

Inbrott och stölder
Risken för stöld ökar vid torr-/ och sjö-/sättning. Därför är det bäst attav/på stöldbegärlig
utrustning så nära aktuellt datum som möjligt.

Att tänka på inför Torrsättningen
Sätt gärna dekaler på båten som visar var slingen och lyftlinan ska sitta så
att utrustning  som t.ex. loggivaren inte skadas.
Töm båten på eventuellt slagvatten och utrustning som kan förskjutas. Annars kan tyngdpunkten
ändras när man lyfter och kan i värsta fall leda till att båten glider ur slinget.
Se till att ditt pallningsvirke/vagga/stöttning är i god kondition och att du har kilar och extra träbitar till hands.
En stege till båten är också bra. OBS! Vaggor och stöttor ska vara nedskruvade till nedersta läget.
Även om din båt ligger på samma plats som förra året finns det alltid små skillnader i marken
som gör att man kan behöva justera stöttningen.
Kom i god tid! Förseningar medför onödiga kostnader för klubben.

Upplands Väsby Båtsällskap
En ideell förening som drivs av människor som tycker om att vara nära vatten för att
fiska, segla eller att ta en tur med sin motorbåt. Vår hamn ligger i Mälaren i vattnet som sträcker sig
norrut från Stäket mot Sigtuna och Uppsala, på position 59’ 31,7 N och 17’ 50,4 E.

 

 

 Hamnsektionen svarar för underhåll av klubbens bryggsystem och tilldelning av bryggplatser i hamnen.

Varvssektionen svarar för sjösättning, torrsättning och vinteruppläggning av medlemmarnas båtar samt skötsel och underhåll av sällskapets varvs-anläggning inkl. byggnader.

Klubbmästeriet ordnar aktiviteter och föreläsningar samt hjälper till att höja trivseln och gemenskapen inom UVB. Det är vi allihopa som tillsammans bidrar till att vi är en trevlig klubb där vi trivs och mår bra!

Klubbholmen heter Svanholmen Där finns ett grillhus samt ett mindre öppet område för diverse lekar. På öns östra sida har vi en utsticksbrygga samt en fin bastu för medlemmar.