Upplands Väsby Båtsällskap
En pärla i mälaren

Upplands Väsby Båtsällskap

Denna hemsida är under uppbyggnad.

 

Upplands Väsby Båtsällskap är en ideell förening med säte i Mälaren. Vår hamn ligger i en vik strax norr om Stäket, mot Sigtuna och Uppsala. För karta: Klicka här

För klubbens historia. Klicka här

Vårt mål är att skapa bra förutsättningar för människor som tycker om att vara nära vatten, oavsett om man vill fiska, segla, ro eller ta sig fram med motor. Vi vill också hjälpa unga människor att utveckla sitt intresse för sjön. Vi håller kurser i både jollesegling och navigering.
För närvarande har vi drygt 500 medlemmar och ca 390 båtplatser. Verksamheten bedrivs inom ett antal sektioner:


Klubben Informerar


I Kalendern
Årsmöte: 15 februari. Mer information till höger under nyheter
Styrelsemöte: 22 februari
                             Båtmässa Älvsjö: 3-11 mars
             


Vill Du bli medlem klicka här

 

 

Välkommen till UVB:s nya hemsida.
Den är nu bättre anpassad för mobiler och plattor. Ansökan om medlemskap och ändrade
båt- och adressuppgifter går nu att göra direkt på sidan.
                             Här gärna av er med synpunkter om innehåll och förbättringar till webmaster


 


 

 
Hamnsektionen
svarar för underhåll av klubbens brygg-system och tilldelning av bryggplatser i hamnen.


Varvssektionen
 svarar för sjösättning, torrsättning (upptagning) och vinteruppläggning av medlemmarnas båtar samt skötsel och underhåll av sällskapets varvs-anläggning
inkl.byggnader. 


Klubbmästeriet
ordnar aktiviteter och föreläsningar samt hjälper till att höja trivseln och gemenskapen inom UVB. Det är vi allihopa som tillsammans bidrar till att vi är en trevlig klubb där vi trivs och mår bra!


 Klubbholmen
heter Svanholmen Där finns ett grillhus samt ett mindre öppet område för diverse lekar. På öns östra sida har vi en utsticksbrygga samt en fin bastu för medlemmar.