Upplands Väsby Båtsällskap
En pärla i mälaren

Information om registrering av personuppgifter

  •  Sällskapets medlemmar registreras i ett dataregister. Styrelsen är därför skyldig att informera medlemmarna om registrets innehåll och användning:
  •  Med undantag för medlemsnumret, som fastställs av Sällskapet, registreras endast de uppgifter som medlemmen själv har lämnat i   samband med inträde i Sällskapet.
  •  Uppgifterna används endast i Sällskapets interna verksamhet för framställning av adressetiketter, kallelser och andra meddelanden samt för tryckning av medlemsregister och vaktlistor.
  •  Styrelsen ansvarar för att medlemsuppgifterna hanteras enligt personuppgiftslagen.
  •  Nya medlemmar informeras om personuppgiftslagens innebörd för Sällskapet i samband med begäran om inträde i Sällskapet.
  • Från och med 25 maj 2018 ersätter förordningen GDPR  Personuppgiftslagen (PUL). Syftet med dataskyddsförordningen är att skydda fysiska personer genom att reglera hur personuppgifter får behandlas.


Den som vill anmäla ändrad adress, rättelse av personuppgifter eller uppgifter rörande egen båt vänder sig till hamnkontoret eller Sällskapets kassör.