Upplands Väsby Båtsällskap
En pärla i mälaren

Hamn

Hamnsektionen svarar för tilldelning av bryggplatser i hamnen, underhåll av klubbens bryggsystem innefattande bommar, el, belysning, vatten på bryggorna. Hamnsektionen har till sitt förfogande 390 bryggplatser.
Vi har en årlig omsättning på ca 30-40 bryggplatser. Det är båtbredden som styr vilka bryggplatser som är lediga.
Störst efterfrågan är det på småbåtsplatser med enbåtbredd på 2,0 – 2,4 m.
Väntetiden på båtplats varierar stort. Passande bryggplats kan dyka upp ”i morgon”, räkna med 1-2 veckor upp till 1-2 mån från det datum hen blir medlem. Hamnen är begränsad och kan inte ta emot båtar över 4 meters bredd och över 10 ton vikt.

Vänligen meddela oss eventuella förändringar (båtbyte, adressändring etc.) omgående.
Klicka här för ändringsformulär – Klicka här för ändringsformulär

Är du intresserade av att bli medlem och hoppas på en bryggplats, gå till  Bli Medlem
Kom ihåg att alltid förtöja för storm! –  storm!

Hamnkontoret har öppen under tisdagar mellan 18:30 – 20:00, mellan 4 april t.o.m 30 maj samt 8 augusti t.o.m 3 oktober.
I hamnkontoret kan Du

  • köpa sällskapets vimpel
  • låna bojbåten för hantering av bojsten,
  • hämta UVB-Märke (identifieringsmärke för båt och pallningsutrustning)
  • utlämning av landkontrakt – för den som valt detta.

Hamnkapten: Michael Claeson, e-post:hamnkapten@uvb.nu
Bitr. Hamnkapten: Olle Ryrfeldt, e-post: hamnkapten@uvb.nu

Kompletterande info:
Definition av trailerbåt – Bomdirektiv
Karta över bryggsystemen – länk till detta dokument