Upplands Väsby Båtsällskap
En pärla i mälaren

UVB regler för återbetalning

Återbetalning.

UVB regler för återbetalning av erlagda avgifter.

Följande avgifter finns inom Upplands Väsby Båtsällskap:

• Inträdesavgift
• Medlemsavgift
• Bryggplatsavgift, grundavgift
• Bomavgift
• Kranavgift
• Sommarlandplatsavgift
• Pliktavgifter
• Förvaringsskåpsavgift
• Nyckeldeposition

Dessa avgifter ska betalas inom den tid som finns angiven på inbetalningsavin eller via annat meddelande. Nyckeldepositionen betalas i samband med utlämnade av nyckel under förutsättning att inträdes- och medlemsavgift har betalats.

Följande erlagda avgifter för innevarande år kan återbetalas:

• Bryggplatsavgift, grundavgift, bomavgift om bryggplatsen avsägs Sällskapet senast 15 maj.
• Kranavgifter, om detta meddelas Sällskapet senast en vecka (7 dagar) innan första sjösättning- eller torrsättningsdag för kranbåtarna.
• Pliktavgifter, om dessa felaktigt påförts medlem.
• Nyckeldeposition, i efterskott, när nyckel inkommit/återlämnats till Sällskapet.

Person som ansöker om medlemskap och beslut om medlemskapet sker mellan 15 oktober fram till 31 december, erlägger endast inträdesavgift, för innevarande året.

Ny medlem som tilldelats bryggplats mellan 15 oktober fram till 31 december erlägger ej bryggplatsavgift, grundavgift, bomavgift för innevarande året.


UVB Styrelse